Visarak

Kurtturuusun poisto
Espoo, Helsinki ja Vantaa

Kurtturuusun poisto ja hävittäminen

Kurtturuusu on määritelty valtioneuvoston asetuksella kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jonka kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022. Kurtturuusu on siis hävitettävä annettuun määräaikaan mennessä.

Säädöksen mukaisesti kurtturuusun laji Rosa rugosa sekä sen valkokukkainen versio (Rosa rugosa f. alba) on haitallisia vieraslajeja ja ne on hävitettävä. Vastuu hävittämisestä on tontin, maa-alan tai pihan omistajalla.

Kurtturuusua ei saa ostaa, myydä, maahantuoda eikä kesäkuun 2022 alun jälkeen myöskään kasvattaa.

Hoidamme kurtturuusun poiston ja muiden ongelmakasvien hävittämisen pihoilta, siirtolapuutarhoista, puistoista, maanteiden varsilta, yksityispihoilta, uimarantojen reunamilta sekä muilta yleisiltä alueilta koneellisesti juurineen.

Toimialueemme ovat Espoo, Helsinki ja Vantaa.
Ota yhteyttä ja kartoitetaan hinta kurtturuusun hävittämiselle alueeltasi.

Teemme myös kokonaisvaltaista viherrakentamista, mikäli ongelmakasvien hävittämisen yhteydessä on tarvetta laajemmalle projektille.

Palvelumme

Miksi kurtturuusu on hävitettävä?

Kurtturuusu eli Rosa rugosa -vieraslaji on hyvin voimakkaasti leviävä, vahvakasvuinen ja tilaa vievä pensas, joka levitessään tukahduttaa muuta alkuperäistä kasvillisuutta. Levitessään kurtturuusu vie elintilaa muilta kasveilta ja vähentää luonnollista monimuotoisuutta.

Kurtturuusu leviää tehokkaasti

Vahvakasvuinen kurtturuusu selviää melkeinpä missä vain, mutta parhaiten se menestyy rannikolla ja saaristossa, jonne se leviää esimerkiksi kotipihaltakin marjoja syövien lintujen kuljettamien siementen mukana. Se leviää tehokkaasti uusilla alueilla juurivesojen avulla ja voi muodostaa laajojakin tiheikköjä sekä syrjäyttää alkuperäisen lajiston. Kurtturuusu pystyy leviämään myös vesitse, sillä sen kiulukat ja siemenet kelluvat pitkään vedessä ajelehtien uusille alueille.

Hävitysvelvollisuudesta huomioitavaa on, että kurtturuususta jalostetut tarhakurtturuusut eivät ole sääntelyn piirissä. Lue lisää kurtturuusun tunnistamisesta.

Miten kurtturuusu hävitetään?

Kurtturuusu on vieraslajikasvi, jonka hävittämisessä tulee olla tarkkana, ettei kasvi pääse aktivoitumaan uudelleen. Kurtturuusun hävittämistapoja on kolme:

Kaivaminen maasta

Kurtturuusun kaivaminen maasta juurakoineen on yksi tapa kurtturuusuun hävittämiselle. Tässä menetelmässä kasvin oksat leikataan alas ja juurakko kaivetaan ylös. Kun kurtturuusu hävitetään kaivamalla, tulee juurakon ylös kaivaminen toteuttaa mahdollisimman huolellisesti niin, että juurakko poistuisi kokonaisuudessaan yhdellä kerralla. Mikäli kurtturuusu poistetaan kaivamalla kannattaa poistoaluetta tarkkailla ainakin yksi kasvuvuosi, ettei uusia versoja lähde nousemaan ylös. Mikäli uusia versoja ei ole havaittavissa, on toimenpide onnistunut. Tämä hävitysmenetelmä sopii hyvin multaiseen ja hiekkaiseen maaperään.

Näännyttäminen

Kurtturuusun hävittäminen näännyttämällä on tehokas menetelmä, mutta se vaatii pitkäjänteisyyttä. Tässä poistomenetelmässä kurtturuusun uudet vihreät versot leikataan alas heti kun niitä kasviin ilmestyy n. 2-3 vuoden ajan. Leikkaus joudutaan tyypillisesti tekemään n. 3-4 kertaa yhden kasvukauden aikana. Toimenpide on onnistunut, kun kasvi ei tee uusia versoja. Kun kurtturuusu näännytetään, voidaan juurakko jättää paikalleen.

Tässä hävitysmenetelmässä on hyvä seurata poistoaluetta muutama vuosi, ettei kasvi pääse aktivoitumaan varkain uudestaan. Mikäli uusia versoja ei ole havaittavissa, on toimenpide onnistunut. Näännytys menetelmä sopii parhaiten sellaisiin kasvupaikkoihin, joissa kaivinkone / kaivuutyöskentely on hankalaa esim. kivikkoalueet.

Tukahduttaminen

Kurtturuusu voidaan hävittää myös tukahduttamalla. Tukahduttaminen toteutetaan siten, että kurtturuusu leikataan alas tyveä myöden, jonka jälkeen kurtturuusu peitetään esim. vahvalla pressulla. Pressun reunoilta puskevat uudet versot poistetaan juurinen heti, kun niitä on havaittavissa. Tämä on poistotoimenpiteenä hidas eikä esteettisesti kovin imarteleva, sillä pressu tulee pitää paikallaan n. 2-3 vuotta. Mikäli kurtturuusun hävitys tehdään tällä menetelmällä, tulee poistoaluetta kuitenkin seurata muutama vuosi. Mikäli uusia versoja ei ole havaittavissa on toimenpide onnistunut.

Mitä kurtturuusun jätteelle tehdään

Koska kurtturuusu on haitallinen vieraslajikasvi, tulee se leviämisvaaran vuoksi pakata ja suojata hyvin kuljetuksen ajaksi. Kurtturuusujätteet toimitetaan siihen jätekeskukseen, jonka paikkakuntasi on määrittänyt. Jätekeskus huolehtii vieraslajikasvin lopullisesta hävityksestä asianmukaisella tavalla.

Älä sekoita vieraslajikasvin jätteitä muiden puutarhajätteiden kanssa. Kurtturuusun jätteitä, ei tule sekoittaa muiden pensas- oksajätteiden tai haravointijätteiden kanssa, sillä vaarana on, että kasvi pääsee aktivoitumaan uudelleen. Sama pätee myös biokompostointiin. Vieraslajikasveja ei ole suotavaa kompostoida, sillä niiden uudelleen aktivoitumisen riski on merkittävä.

Kurtturuusun poiston hinta

Kurtturuusun hävittämisen hintaan vaikuttaa ensisijaisesti maaperä, jossa kurtturuusu kasvaa, onko kyseessä multainen maaperä, hiekkainen maaperä vai kivikkoinen maaperä. Maaperän lisäksi hintaan vaikuttaa maaston tyyppi, onko poistoalue hankalassa rinteessä vai tasamaalla. Lisäksi poistoalueen koko on luonnollisesti yksi hintaan vaikuttava tekijä.

Ota yhteyttä ja kartoitetaan hinta kurtturuusun poistolle. Toimimme pääsääntöisesti Espoon, Helsingin ja Vantaan alueilla.